Presentatie en expositie

Presentatie en expositie

Voor het Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam is een ontwerp gemaakt voor de tentoonstelling ‘200 Jaar Onderwijswetgeving’. Hierin is gepresenteerd wat de invloed is geweest van diverse bewindslieden op de onderwijswetgeving. Het museum heeft hiermee haar organisatie voor het voetlicht gebracht binnen een publieke setting van het Ministerie van OC&W.

<    >