Brochures

Brochures

Voor een designbureau is voor Nuffic een serie brochures vormgegeven waarbij onderwijsuitwisseling met het buitenland centraal staat. De informatie is helder en aantrekkelijk weergegeven wat een brochurelijn met een eigen karakter heeft opgeleverd.

<